Zenés Irodalmi Estek

Zenés Irodalmi Estek

Számomra egy művészi előadás katarzis nélkül elképzelhetetlen.

Ezt a „megtisztulást" nem csak a nagy drámai pillanatok jelenthetik, de – a versek előadása esetében - lehet az egy gondolat megvilágosodása, egy szóösszetétel gyönyörűségére való rácsodálkozás, egy mély érzelmi pillanat átélése, egy csendes nyugalomban való feloldódás is.

Hiszem, hogy ezt a katarzist őszinte és hiteles megszólalás nélkül lehetetlen elérni, ezért előadásaim legfontosabb jellemzője: a személyes hangvétel.

A versek között – azok hangulatához illően – klasszikus és filmzenéket játszok zongorán.

Hangszert kérésre biztosítok.


"Igazi lelkünk"

zenés irodalmi est / rendhagyó irodalomóra

Szeretet:

a gyerek szemével – az anya szemével – az apa szemével – a szerelmes szemével...

Elhangzik József Attila, Ady Endre, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Juhász Ferenc, Gazdag Erzsi, Osvát Erzsébet, Beney Zsuzsa, Mező György egy-egy verse, Lázár Ervin meséje Yann Tiersen gyönyörű filmzenéjével ötvözve.


Gyökereink

zenés irodalmi est / rendhagyó irodalomóra

„Hazaszeretetről beszélni, írni: kényes dolog. Tán jobb is hallgatni róla. Évszázadokon át annyit emlegették, aztán mire mentünk vele? Hovatovább elfogy, csak az emlékéről beszélhetünk. S arról is: minek? Aki szereti a hazát, úgyis szereti, aki meg nem, annak hiába magyarázzuk.
Nehéz is magyarázni, mert nincs értelme, ahogy az anyaságnak, a szerelemnek, az életösztönnek sincs, vagy magának az életnek. Ezek nem rációval megközelíthető dolgok. Lehet róluk beszélni, mint mindenről, ami van, de az értelem csak kerülő utakon férkőzhetik a közelükbe.
Ilyen kerülő út a művészet."

Benedek István

Közös múltunk, hőseink, művészeink megidézése és felidézése mellett, személyes hangú versek és a magyarsághoz fűződő zenék által élhetjük át a hazaszeretet őszinte és mély érzését.

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós, Illyés Gyula, Füst Milán, Vas István, Márai Sándor, Flórián Tibor és Alföldi Géza versei mellett elhangzanak Bartók Béla, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc és Beethoven művei.


Talpra Magyar '48

Verses-zenés ünnepi megemlékezés a 1848-as Forradalomról és Szabadságharcról.

Az előadásban elhangzik:

Petőfi: Nemzeti dal, A nép nevében, Föltámadott a tenger, 1848, Az országgyűléshez, Részlet Kossuth beszédéből - Mit kíván a Magyar Nemzet - 12 pont, Gyulai Pál: Hazám, Tompa Mihály: 1848, Ábrányi Emil: Él a magyar, 

valamint zongorán: Liszt Ferenc, Chopin, Brahms és Bartók művei.

 


 

Magyarok vére '56

Verses-zenés ünnepi megemlékezés az 1956-os Forradalomról és Szabadságharcról.

Az előadásban elhangzik:

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról, Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán, Márai Sándor: Mennyből az angyal, Részletek Nagy Imre beszédeiből, Részlet Wittner Mária beszédéből, Örkény István: Az első lövés, Részlet Camus: A magyarok vére c. írásából, Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vörösmarty Mihály: Szózat,

valamint zongorán: Kodály, Bartók, Lisznyai, Beethoven és Chopin művek.

 


 

József Attila, a testvérem ...

zenés irodalmi est / rendhagyó irodalomóra

József Jolán emlékei. József Attila versei. A barokk zene gyöngyszemei.

József Jolán személyes hangú, közvetlen és őszinte vallomásában sok szeretettel, humorral, féltő gonddal és aggodalommal emlékezik a testvérre, a gyermekre, a kamaszra, az árvára, a szerelmes férfira, a munkásra, a költőre, az emberre: József Attilára.

Az előadásban József Jolán emlékezése mellett elhangoznak József Attila versei és J. S. Bach, Handel, Vivaldi, Albinoni egy-egy műve.


SZOMJ

(József Attila emlékére)

Tisztelgés a legnagyobb költőnk, József Attila emléke előtt.

Az előadásban József Attila versei hangoznak el - Egyszerűen, Tisztán, Őszintén, Szeretettel.

Zene:  Válogatás Chopin zongoraműveiből.


Tanár úr kérem

zenés irodalmi est / rendhagyó irodalomóra

Összeállítás Karinthy Frigyes "Tanár úr kérem" című írásából, vidám zenékkel fűszerezve.


"NYUGAT"-i séta

zenés irodalmi est / rendhagyó irodalomóra

Összeállítás a Nyugat költőinek verseiből.

Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Radnóti Miklós, József Attila, Karinthy Frigyes versei mellett elhangzik Beethoven, Schubert, Chopin, Brahms, Grieg és Debussy egy-egy műve.


"Őrizem a szemed"

zenés irodalmi est / rendhagyó irodalomóra

A Szerelem ezernyi arca kiváló költők verseinek tükrében.

Versek: férfiak és nők tollából, fiatalok és idősek szívéből, vágyakozásból és beteljesülésből, reményből és reménytelenségből, szenvedélyből és megnyugvásból.

Az előadásban elhangzik: József Attila, Ady Endre, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Mező György, Juhász Gyula, Kányádi Sándor, W. Shakespeare, Nemes Nagy Ágnes, Hajnal Anna, Sappho és Christina Georgina Rosetti versei, valamint Beethoven, Brahms, Chopin, Schubert és Yann Tiersen zenéi.


Üzenet a Szeretetről

zenés irodalmi est

Lírai belső utazás Müller Péter Szeretetkönyve nyomán.

EGYÜTT...

életről, halálról, örömeinkről, kételyeinkről, a bizonyosságról, rólunk, rólatok, és ami mindezeket élteti:

...A SZERETETRŐL.

Szóval – Zenével – Csönddel


"Színes tinták"

zenés irodalmi gyerekműsor / rendhagyó irodalomóra

„Színes" összeállítás általános iskolásoknak a magyar irodalom verseiből.

Az előadásban elhangoznak rövid és hosszú, prózai és lírai, dallamos és ritmikus, vidám és szomorú, komoly és vicces versek, lesz bennük szó Apáról, Anyáról, Éjszakáról, Nappalról, Gyermek- Szerelemről és sok más egyébről...

Elhangzik: Petőfi Sándor, József Attila, Radnóti Miklós, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Beney Zsuzsa, Papp Tibor, Weöres Sándor és Varró Dániel egy-egy verse, melyek között hangulatos filmzenék és klasszikus zenék szólalnak meg.